Företaget/historik


OM FÖRETAGET

Borgs Vävgarner AB är ett företag som ligger i Skåne, närmare bestämt i ett litet samhälle som heter Hässleholm, i Skåne. Företaget har anor tillbaka sedan år 1734 då det låg i universitetsstaden Lund.
Vår inriktining är vävgarner och vävtillbehör, ni kan också beställa vävstolar av oss.
Vi har också en butik hos oss. Varmt välkommen till den!
Här på vår hemsida presenterar vi vårt garnsortiment och de olika färgerna, och du kan även beställa genom att klicka igenom våra produkter.

 

Historik

Färgargesällen Hans Persson Borg, anhöll hos magistraten i Malmö för utövande av färgerinäringen i staden. Eftersom Malmö redan hade tillräckligt många färgare blev det avslag, och Hans Borg ombads söka burskap i någon annan stad.
Han provar sin lycka hos magistraten i Lund, men får avslag även där, och han blir tillsagd att ta ner sin skylt och ej öva sitt hantverk innan han vunnit burskap, vid vite 40 daler och silvermynt. År 1734 köpte han gården vid Södergatan, som under sex generationer skulle bilda kärnan i det Borgska fabrikskomplexet.

Ända sedan den tid då den förste färgaren Borg slog sig ner i Lund, har släktens representater haft ett gott anseende och innehaft många uppdrag i det offentliga livet. Den största tillväxten hade företaget vid början och mitten av förra seklet under ledning av Jöns Petter Borg och hans son Carl Otto. Från att ha varit en hantverksmässig rörelse framstod firman snart som ett fabriksföretag av stora mått. Det är tack vare släkten Borg som Lund idag har ett torg som heter Mårtenstorget. Staden behövde vid 1830-talets slut ett nytt kreaturstorg och S:t Petri gamla kyrkogård ansågs lämplig. Här låg den Borgska familjegraven, och Jöns Petter Borg opponerade sig och erbjöd Staden tomten vid Mårtensgatan, vilken man också godtog.

Under mitten och slutet av 1700-talet så arbetade man endast med "löngods", dvs till färgning inlämnat gods. Det var ullgarn, lingarn och blaggarn (blångarn), som spunnits av flitiga kvinnohänder på gårdarna runt om på den bördiga Lundaslätten. Även stadsborna anlitade färgare Borg, här hade man kunder ur alla samhällsklasser. Först vid generationsskiftet omkring år 1840 finner vi en förteckning över inventarierna i färgeriet, blåeriet (indigo-kypfärgning), prässhuset och i öfverskäreriet. Man färgade fortfarande med växtfärger och bland utrustningen fanns "En Cohenille qvarn, En liten slägga, En hammare, tvenne jern att hugga upp krapp med". Färgstofferna köptes från Tyskland och Danmark men också från ett par firmor i Göteborg.

År 1867 utökades driften och man inrättade ett spinneri. Senare under samma decenium startade man även ett väveri. Då man nu fick en egen produktion av garn och vävnader tillkom försäljningsrörelsen som hade sin huvudaffär i Lund. År 1883 öppnades filialer i Malmö och Trelleborg. I början av 1890-talet inrättades en kemisk tvättanstalt och senare infördes också eulaniseringsmetoden som löste problemet med malens härjningar på ull och ylle. År 1939 arbetade fytiofyra vävstolar i väveriet, varav ett par jaquardmaskiner för tillverkning av filtar.

Under 1940- och 1950-talen hade AB C.O. Borgs Söner drygt 200 anställda. 70 vävstolar, varav 12 helautomatiska, fyra kardverk och åtta spinnmaskiner. De goda åren varade fram till mitten av 60-talet, men när importen kom igång på allvar gick det raskt utför. de svenska företagen kunde inte konkurrera med de billiga textilvarorna utifrån.

Jämsides med Borgs hade under slutet av 1800-talet ett annat företag i samma bransch etablerat sig i Lund. Detta skulle så småningom bli Salanders Fabriks AB. Under kriget och åren därefter sysselsatte de båda företagen tillsammans ca 500 personer i Lund. Så avvecklades väveriet has Borgs. Man lönfärgade hos Salanders och fick också spunnet en hel del av garnet där, sedan det egna spinneriet lagts ner. De båda företagen hade ett mycket nära samarbete, och det var en helt naturlig utveckling när Salanders 1970 köpte Borgs. Det nya företaget SalanderBorgs hade krympt och hade nu ett 40-tal anställda. Spinneriet och färgeriet hölls igång ytterliggare några år i Salanders gamla fabrik på Bredgatan. År 1978 köptes "hemslöjdsbiten" - Borgs - av Vävstolsfabriken Glimåkra AB (som numera är sålt till Gunnar Anderssons Vävskedsfabrik) och verksamheten flyttades till Vittsjö. Men Glimåkra-Borgs hann knappt bli ett begrepp förrän samarbetet var slut.

Bengt Holmqvist kom i kontakt med Borgs genom att han vid 14-års ålder började jobba hos Salanders. Bengt köpte Borgs 1983 och sedan dess har företaget varit privat ägt. Under år 2000 köpte Borgs upp Klippans hemslöjdsbit, som innebar att Borgs/Klippan blev ett av landets största företag inom garnbranschen. Firman har idag tre anställda, och numera äger Bengts dotter Maria Holmqvist företaget. Hon tänker driva företaget vidare med samma goda anda, och ser fram emot goda tider inom vävningen.

Svenska Engelska

Din kundvagn

0 kr

Du har inga produkter i varukorgen

För att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Jag förstår